Mănăstirea Tutana

Mănăstirea Tutana este situată în satul Tutana (o abatere de 7 km stânga de la DN7C), este cel mai important obiectiv turistic din localitate, fiind ridicată în jurul anului 1497, când apare consemnată într-un document emis de domnitorul Radu cel Mare (1495 -1508).

Se spune că în timpul celei de-a doua domnii a lui Mihnea Turcitul (1585-1591) biserica mânăstirii a fost refăcută, ispravnic al lucrărilor fiind banul Mihai, viitorul voievod MihaiViteazul. Construit din cărămidă alternată cu tencuială sfântul locas are evidente asemănări cu Mânăstirea Dealu, decorația exterioară fiind frumos executată cu arcaturi dispuse pe două registre. Mănăstirea Tutana poartă hramul Cuviosul Atanasie Athos.

Biserica este o construcție în formă de cruce, masivă, din cărămidă. Intrarea se face prin partea de vest, printr-o ușă grea de stejar, îmbrăcată în exterior cu tabla de arama. Spațiul este compartimentat clasic: pronaos, naos, altar.

Istoria Mănăstirii Tutana

Mănăstirea Tutana are o arhitectură asemănătoare cu cea de la Vodița, Tismana și Bisericii Stelea din Târgoviște. Pe locul mănăstirii de astăzi, in secolul al XIV-lea existând o sihăstrie de călugări. Cei dintâi sihastri de aici erau de la Cotmeana care, la rândul ei era închinată unor mănăstiri de la Muntele Athos, poate chiar Marea Lavra. Acest lucru este sugerat, printre altele, si de faptul că Vlaicu Vodă avea legături cu Marea Lavra căreia îi donează o icoană care s-a păstrat până în zilele noastre, reprezentându-l pe Sfântul Atanasie al Athonului. Înainte de 1377, sfârșitul domniei lui Vlaicu Voda, Sihăstria Tutana este transformată în mănăstire cu viață de obște dar este atestată documentar abia la 1497.

La data de 1 aprilie 1497 avem prima atestare documentară a Mănăstirii Tutana într-un act de întărire de stăpânire dat de Radu cel Mare. Același act este întărit odata în plus și printr-un hrisov dat în București la 7 decembrie 1543 de Radu Paisie Mănăstirii Tutana și fiilor lui Lumota și Cernat, Vlaicu și Retea. Mihnea cel Rau este cel despre care strănepotul său, Radu Mihnea, pomenește la 1621 că ar fi ctitor la Tutana. Exista înscris că Mihnea cel Rau a recladit incinta ridicând probabil și o casă domnească în anul 1508.

În 1582 biserica mănăstirii este refăcută de Mihnea Turcitul, lucrarile fiind continuate de Mihai Viteazul. În secolele XVII-XVIII ajunge metoc al mănăstirilor Radu Voda și Ivir.

În anul 1613, Radu Vodă Mihnea, nepotul lui Alexandru Mircea -ctitorul de la 1568- și fiul Mihnea Turcitul începe lucrările de refacere a mănăstirii aruncată în aer de Sinan Pașa la 1595. Biserica pe planul celei a Mănăstirii Argeșului e dată în funcție la 1614 și sfințită de Chiril Lucaris patriarhul Constantinopolului. Ea e închinată Mănăstirii Ioan de la Muntele Athos. La data de 2 iunie 1621 Radu Mihnea închină Mănăstirea Tutana Mănăstirii Radu Voda din București. El va rectitori și clădirile incintei Mănăstirii Tutana între anii 1620-1621. Tot în acest an, Radu Mihnea va da un hrisov de întărire a moșiilor Mănăstirii Tutana.

Între anii 1774 și 1777 are loc construcția turnului clopotnița de pe latura de est a incintei, folosit și azi ca turn de intrare. Tot acum se înconjoară biserica cu 16 contraforți. La 1838 acești contraforți se înlocuiesc de alții aproape identici, dar legați sub nivelul terenului de o centură ce încinge biserica pe contur și care constituie soclul contraforților. La cutremurul mare din 1838 are loc prabusirea turlelor și bolților originare și reconstruirea lor din lemn conform contractului. Se adauga bisericii și un pridvor.

În anul 1860 pictorul H.Trenk execută trei picturi ale mănăstirii. În cea reprezentând imaginea interioară a mănăstirii se văd chiliile sudice cu sală, grajdul din capul lor pe latura estică a incintei, turnul de intrare și chiliile de pe latura nordică a incintei. Noi reparații au loc în anul 1883, căci “devenind în ruină, locuitorii din satul Tutana au început în anul 1883 la executarea reparațiilor urmatoare: acoperisul, turlele și pictura bisericii, nefiind niciodata pictata”. Pictura a fost executată de C.Petrescu din Craiova. Toate reparațiile s-au terminat la 30 octombrie 1885.

Dupa secularizarea mănăstirilor, la 1864, a fost părăsită și ruina s-a instalat repede. Fără acoperiș, cu zidurile măcinate de vânturi și ploi, cu pictura complet degradată, ea a reintrat în atenția credincioșilor în 1987 când Episcopia Râmnicului și Argeșului a sprijinit lucrările de restaurare și consolidare a frumoasei biserici care nu trebuia să se piardă.

În anul 1942, s-a efectuat o altă reparație. S-a refăcut pictura de către pictorul Teodor Petrescu, fiu al acestei comuni la 6 septembrie 1942.

În anul 1988 Mănăstirea Tutana este trecută în lista monumentelor istorice și de artă.

Pictura interioară, în frescă, a fost realizată între 1991-1996 de Savu Ioan din Săpata, Argeș. Deasupra pisaniei este pictată biserica ținută în mâini de doi îngeri. Tablourile votive ni-i prezintă pe Ghenadie, episcopul Argeșului, pe P.S. Calinic al Argeșului și pe Mihnea Turcitul la 1589.

 

Obiective Turistice , , , , , ,

Related Listing

Adaugă recenzia ta

Dă o notă obiectivului turistic selectând stelele de mai jos :

Trimite unui prieten

Verificare Captcha
captcha image

Transmite o întrebare

Verificare Captcha
captcha image

Despre VisitArges

Descopera judetul Arges. Obiective turistice,trasee turistice, trasee montane, cazare, restaurante, cluburi, evenimente locale. Aici afli tot ce ai nevoie pentru o excursie de neuitat.